Miljöpåverkan

Environmental footprint icon

För att få en transparent och vetenskaplig bild av en produkts miljöpåverkan kan en LCA (Livscykelanalys) utföras. 

En LCA tar hänsyn till varje steg i produktens liv, från skörden av råvaror till produktion och livslängd. 

Livscykelanalyser av Ecophon produkter sker i linje med ISO 14040 och ger en helt transparent överblick över vår miljöpåverkan.

EPD (miljövarudeklaration)

Resultat från en produkts livscykelanalys kan bearbetas och presenteras på ett standardiserat sätt i dokument som kallas miljövarudeklarationer (EPD). 

En EPD är en miljövarudeklaration av typ III, vilket innebär att den alltid måste revideras och certifieras av en tredje part. Ecophons EPD görs i enlighet med ISO 14025 och EN 15804. Verifieringen från tredje part utförs av det svenska miljöinstitutet IVL.