Ljusreflektion

Ljusreflektionsvärden för undertak

För att få bästa möjliga effektivitet både för infallande dagsljus och belysning bör undertakets ljusreflektion vara hög. De huvudsakliga anledningarna till detta är:

  • Rumsuppfattningen
    Ett ljust undertak med ett högt ljusreflektionsvärde kommer att påminna om utomhusförhållanden på dagtid, när himlen ofta är den ljusaste. I allmänhet gör detta att rummet ser större ut, eftersom högt i tak, är förknippat med ljusa rum tack vare generösa dagsljusintag genom fasaden. Å andra sidan väcker det motsatta, ett mörkt undertak intrycket av ett rum med låg takhöjd. Ett lågt tak innebär mindre fasadyta och begränsat dagsljus intag.

  • Energieffektivitet
    Ett tak med ett högt ljusreflektionsvärde kommer att stödja prestandan hos belysningsinstallationen och hjälpa till att sprida ljuset effektivt i hela rummet. På så sätt kan belysningsanläggningen optimeras. Antingen genom att tillhandahålla en högre belysningsnivå på arbetsborden för en given effekt (d.v.s. en större mängd ljus på ytorna avsedda att belysas i rummet) eller genom att installera en lägre effekt än vad som skulle ha varit fallet om man har ett tak som har ett lägre Ijusreflektionsvärde. Det senare fallet med lägre effekt är att föredra eftersom det leder till minskad energiförbrukning.

  • Bländningsreduktion
    Ett tak med hög ljusreflektion minskar till en viss del bländningen från armaturerna genom reducering av luminansförhållandet, som är skillnaden i ljusstyrka mellan armaturernas "lysande ytor” och det omgivande taket. I fall med direkt belysning bör undertakets ljusreflektion vara minst 70 %.


Indirekt belysning, d.v.s. ljusprojektion mot takytan kräver hög ljusreflektion.
 Nivån på belysningen i rummet beror direkt på hur mycket ljus takytan reflekterar. Varje % lägre ljusreflektionsvärde påverkar i samma storleksordning effekten av belysningssystemet. Ljusreflektionsvärdet på taket bör vara minst 80 %.

Slutligen, ett högt ljusreflektionsvärde kommer att leda till en mer jämn spridning av ljuset i hela rummet, förutsatt att väggarna också är reflekterande. Man kan säga att tack vare ett hög reflekterande tak, kommer ljuset att studsa några gånger innan det absorberas av rumsytorna.

Ljusreflektionsvärdet mäts enligt BS8493:2008+A1:2010. Mätvärdena utvärderas med CIE 10 degree Standard Observer (1964) och CIE Standard Illuminant D65.