Ljuseffektivitet

Visual appearance icon

Det visuella utseendet och ljuset påverkar rummets övergripande utseende och känsla. Ljusare ytor skapar också goda förutsättningar för kostnadseffektiv belysning. 

Ljusreflektionsvärden för tak

Ljusreflektion uttrycks som en procentsats och anger hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka när det träffas en yta. Det är ofta uttryckt som ljusreflektionsvärde, LRV, som ”den totala mängden synligt ljus som reflekteras av en yta på alla våglängder och riktningar när det belyses av en ljuskälla”. För att få bästa möjliga effektivitet både för infallande dagsljus och belysning bör undertakets ljusreflektion vara hög.

Ljusreflektionsvärdet mäts enligt BS8493:2008+A1:2010. Mätvärdena utvärderas med CIE 10 degree Standard Observer (1964) och CIE Standard Illuminant D65.

Glans

En glans på en yta omvandlas till ett enskilt värde (för en given infallsvinkel av ljuset), det vill säga i vilken utsträckning ytan reflekterar infallande ljus utan att sprida det.

Glanstalet är alltid relaterat till en viss infallsvinkel (t.ex. 20°, 60° or 85°) men beskriver inte hur jämnt det reflekterade ljuset fördelas i rummet.

Glanstalets värde är vanligtvis mellan 0 och 100 (kan vara högre för spegelliknande metallytor), där <10 är låg glans, 10-70 är medel glans och >70 är hög glans, enligt de flesta relevanta standarder, dvs. ISO 2813 och ASTM D 523.