Fem tips för bättre ljudmiljö i skolan

”Vår skola är stökig, men vad kan vi göra åt det?” Oavsett om du är lärare, arkitekt eller akustiker, kan dessa tips hjälpa dig att skapa en bättre och mer inkluderande ljudmiljö för inlärning.

Fem tips för bättre ljudmiljö i skolan

  1. Gör elever till forskare: Lär eleverna vad ljud är
  2. Uppmuntra till respektfull interaktion: Minska bullret
  3. Mät, mät, mät: Använd regelbunden akustisk mätning
  4. Prioritera kvalitét: Välj absorbenter med absorptionsklass A
  5. Skapa lika förutsättningar: Utforma klassrummen så alla elever har samma förutsättningar att lyckas

1. Gräv där du står: Låt eleverna göra jobbet!

Det kan finnas många orsaker till hög ljudnivå i klassrum, till exempel trafik, ventilation, projektorer och hårda, reflekterande ytor, men de flesta ljud kommer från eleverna själva. En bra utgångspunkt för att förbättra klassrumsmiljön är att lära eleverna vad ljud är, hur det påverkar dem och deras klasskamrater och varför man bör undvika höga ljudnivåer. Prata om ljud på fysiken, förklara hur våra kroppar reagerar på ljud i biologin och diskutera vikten av inkludering på samhällskunskapen.

2. Förbättra beteendet: Uppmuntra till respektfull interaktion!

Strategier för konfliktlösning och beteendehantering kan hjälpa läraren att skapa en lugnare och mer produktiv miljö i klassrummet. Internationell forskning visar till exempel att PAX Good Behaviour Game är ett effektivt hjälpmedel för att förbättra klassrumsbeteendet, vilket i sin tur har en positiv inverkan på en rad hälsofrågor. Här finns bland annat ett röstspel, där läraren gör olika tecken med händerna för att guida klassen till rätt ljudnivå.

Förbättra beteendet

3. Hitta problemet: Mät, mät, mät!

Första steget är alltid att mäta, oavsett vad problemet är. Många skolbyggnader är gamla och har problem med ekoeffekter. Det kan leda till ständigt höga ljudnivåer, eftersom barnen måste överrösta varandra för att göra sig hörda. På varje skola bör det finnas särskilda medarbetare och rutiner för att identifiera förbättringsmöjligheter. Akustikmätningar bör genomföras regelbundet för att se till att kraven i nationella riktlinjer uppfylls.

4. Lös problemet: Kompromissa inte med kvalitet!

En gemensam nämnare för klassrum med bra ljudmiljö är akustiktak och väggabsorbenter av hög kvalitet. Dessa enkla åtgärder har stor inverkan på såväl elevernas som lärarens hälsa, välmående och inlärningsförmåga. Se till att alltid välja absorbenter med absorptionsklass A, som har en absorptionsförmåga på 0,9 eller högre. Övriga kvalitetsfaktorer som bör beaktas är bland annat inomhusluftens kvalitet, brandsäkerhet och hållbarhet. För att fatta välgrundade beslut, välj produkter med EPD:er (Environmental Product Declarations) och HPD:er (Health Product Declarations).

5. Skapa lika förutsättningar: Använd UDL som riktlinje!

Dålig akustik i skolor försämrar elevernas inlärning och skapar stress. Barn med särskilda behov drabbas värst. Det kan vara barn med nedsatt hörsel, ADHD, autism eller andra modersmål. Klassrummen bör vara utformade för att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas. Ett tips är att använda Universal Design for Learning (UDL) som riktlinje. UDL är ett ramverk som bygger på att hinder för lärande beror på miljöfaktorer, inte på barnet. Se till att ljudnivån i tomma klassrum inte är högre än 30 dB, i enlighet med WHO:s rekommendationer för barn med särskilda behov. Klassrum som uppfyller WHO:s rekommendationer är bra klassrum för alla elever.