Från gammal skofabrik till modern skola med snygg design

En gammal skofabrik i finska Tavastehus med över hundra år på nacken har nyligen omvandlats till en modern skolbyggnad. Absorbenterna Ecophon Focus™, Solo™ och Industry™ RTP har använts för att skapa en bra ljudmiljö i den gamla renoverade tegelbyggnaden.

I oktober 2021 flyttade skolan Lyseon koulu in i en gammal anrik skofabrik i den finska staden Tavastehus. För att uppfylla kraven på en modern skola inleddes våren 2020 en omfattande renovering av den gamla röda tegelbyggnaden, som är k-märkt och har ett stort arkitektoniskt, historiskt och kulturellt värde för stadsbilden.

J.F. Alanko lät bygga fabriken år 1910 för att tillverka skor och andra läderprodukter, och flera ut- och ombyggnader har ägt rum i etapper under 1930-, 1960- och 1980-talet. I samband med den senaste renoveringen på 80-talet förvandlades byggnaden till kulturhuset ARX, som erbjuder konst- och teaterkurser för barn och ungdomar samt fungerar som kontor för stadsteatern i Tavastehus.

Skolan Lyseon koulu

J.F. Alanko lät bygga fabriken år 1910 för att tillverka skor och andra läderprodukter, och flera ut- och ombyggnader har ägt rum i etapper under 1930-, 1960- och 1980-talet.

Akustik och estetik går hand i hand

Lyseon koulu är en skola där historisk fabriksmiljö möter moderna utbildningslokaler. I trappuppgångarna utgör de perforerade absorbenterna Ecophon Industry™ RTP i plåt, ett omedelbart blickfång, med en metallisk lyster som passar fint ihop med de industriella inslagen i form av röda tegelväggar och svarta ledstänger.

– Vi har försökt bevara den ruffa industrikänslan genom att lämna de ursprungliga strukturerna och tegelytorna synliga. Absorbenterna Ecophon Industry™ RTP ger en visuell effekt och tål dessutom alla de påfrestningar som förekommer i skolmiljöer – som exempelvis bollskott och slag från innebandyklubbor, säger Asko Kaipainen på Ajan Architects, som har ritat projektet.

Ecophon Industry™ RTP

De perforerade absorbenterna Ecophon Industry™ RTP i plåt i trappuppgångarna har en metallisk lyster som passar fint ihop med de röda tegelväggarnas industriella uttryck.

Ecophon Industry™ RTP

Absorbenterna Ecophon Industry RTP ger en visuell effekt och tål dessutom påfrestningar som förekommer i skolmiljöer.

Ecophon Industry™ RTP

Den synliga sidan av den slagtåliga absorbenten Industry RTP utgörs av omålad, galvaniserad plåt med en undersida av svart glasfilt.

I entrén har man skapat ett spektakulärt uttryck med hjälp av bafflarna Ecophon Solo™ Baffle i olika kulörer.

– Här ville vi ha ett roligt och färgglatt komplement till de röda tegelväggarna och det polerade betonggolvet. Nedpendlade absorbenter i olika färger och storlekar användes för att skapa en dynamisk takdesign som fortsätter ut i det stora trapphuset. Entréområdet binder samman alla passager genom byggnaden, så därför valde vi att framhäva det extra mycket, förklarar Asko Kaipainen.

Ecophon Solo Baffle

Skåpen i entréområdet har laddningsuttag för mobiltelefoner och andra mobila enheter. Vid planeringen av skolan har man tagit hänsyn till elevernas och lärarnas önskemål.

Ecophon Solo Baffle

Det imponerande taket i entrén har skapats med hjälp av de nedpendlade absorbenterna Ecophon Solo™ Baffle i olika storlekar och i kulörerna White frost, Dark diamond, Golden field och Sunset heat.

Nedpendlade absorbenter löser akustisk utmaning

De vertikalt frihängande Solo Baffle-absorbenterna uppfyller de akustiska kraven och skapar samtidigt en unik estetik.

– Projektet var lite av en utmaning, eftersom ytan med ljudabsorberande material enligt riktlinjerna skulle motsvara 110 % av golvytan samtidigt som tekniska installationer skulle förbli synliga. Textilpaneler eller isolering på ytterväggarna var inget alternativ, förklarar Janne Sippola på byggföretaget Rakennustoimisto Taitoneliö Oy, som ansvarade för renoveringsprojektet.

Vissa av absorbenterna är i standardstorlek 1 200 x 600 mm, medan andra är hälften så långa, det vill säga 600 x 600 mm.

– Solo-absorbenterna passar bra i projekt där kunden inte vill kompromissa med lokalens rymd eller där en vägg till vägg-lösning inte är möjligt. I det här fallet använde vi dem för att åstadkomma en yta med tillräckligt bra ljuddämpning. Det breda sortimentet av färger gjorde det möjligt att skapa en imponerande design som föll slutanvändarna i smaken, säger Janne Sippola.

Ecophon Solo Baffle

Vissa av de nedpendlade Solo Baffle-absorbenterna hade standardstorleken 1 200 x 600 mm, medan andra var hälften så långa, det vill säga 600 x 600 mm.

Ecophon Solo Baffle

Solo-absorbenterna som blev över från taket i entrén har använts på väggarna i klassrummen.

Smidigt samarbete

Redan från början hade byggföretaget, designern och materialleverantörer en tät dialog.

– Vi försöker involvera övriga aktörer i ett tidigt skede, gärna redan i planeringsstadiet, så att vi kan dra full nytta av deras kunskap och expertis innan själva bygget startar. På så sätt undviker vi konflikter i designfasen, vilket är en förutsättning för ett lyckat slutresultat, säger Janne Sippola.

Ecophon Focus A

Tekniska installationer har lämnats synliga i klassrummen. Absorbenterna Ecophon Focus™ A har använts i taket.

Ecophon Focus A

Färgglada gardiner och möbler skapar en effektfull kontrast till de vita Focus A-absorbenterna i taket.

hemkunskapssal

Hemkunskapssalarna har utformats i samarbete med de framtida användarna.

Johanna Mäki, Ecophons försäljningschef i södra Finland, var involverad i projektet redan från början.

– Om vi är med redan från planeringsstadiet kan vi hjälpa till med konstruktionen, komma med förslag på lämpliga lösningar och hitta det bästa sättet att förverkliga designen. Som stöd i planeringen har vi en mängd olika färgkartor, provbitar och all möjlig information om produkterna – från miljöpåverkan till tekniska egenskaper. Skolan Lyseon koulu i Tavastehus är en fantastisk byggnad och ett utmärkt exempel på ett smidigt samarbete mellan designer, byggföretag och produkttillverkare, säger Johanna Mäki.

Solo Baffle

Även i personalrummet används nedpendlade Solo Baffle-absorbenter för att skapa bra akustik.

Solo Baffle

Entrétemat fortsätter i personalrummet, fast i en mer diskret, vit version.

 

Foto: Studio Juha Sarkkinen

Skolan Lyseon koulu

  • Plats: Tavastehus, Finland
  • Antal elever: ca 460
  • Arkitekt: Ajan Architects
  • Byggföretag: Rakennustoimisto Taitoneliö Oy
  • Renoveringen slutförd: 2021