Bana väg för framtidens lärande

Parklands College i den norra delen av Kapstaden har fått ett nytt studie- och innovationscenter. Det är utformat för att kunna användas till olika, progressiva undervisningsmetoder med fokus på interaktion och samarbete. En av de största utmaningarna var att hantera ljudnivån.

På Parklands College går elever från förskole- till gymnasienivå. Det var åldersgruppen 13–18 år som 2019 fick börja använda skolans nya studie- och innovationscenter. Här finns en rad olika miljöer:

  • Tre stora grupprum för upp till 150 elever, som även kan delas upp i två eller tre mindre ytor.
  • Två stora workshoprum för exempelvis robotteknik och ett innovationslaboratorium för teknik och träslöjd.
  • En stor inomhuslokal där man kan umgås och studera, med ett speciellt AV-rum för digitala upplevelser.
  • Elva klassrum och ett antal avskilda utrymmen har också inkluderats.
  • Ett centralt beläget atrium – inglasat och täckt av perforerad aluminiumplåt – med högt i tak och skolgård på båda sidor, som binder samman de olika miljöerna.

Grupprummen kan delas upp i två eller tre mindre ytor.

Två stora workshopsrum för exempelvis robotteknik och ett innovationslaboratorium för teknik och träslöjd.

Elva klassrum och ett antal avskilda utrymmen har också inkluderats.

En byggnad som har allt

En av Sydafrikas främsta arkitektbyråer, DHK Architects, anlitades för att designa det nya studie- och innovationscentret. På kravlistan fanns en del viktiga punkter. Den nya byggnaden skulle ha flera samarbetsytor med plats för tre eller fyra klasser samtidigt, mindre rum för diskussioner och grupparbeten, stora allmänna klassrum med flexibla sittplatser, ett rum för robotteknik, ett ”makerspace” och ett mångsidigt, sammanbindande rekreationsutrymme.

– Konsulterna skojade om att det här måste vara en byggnad som har allt, säger Sarah Patterson, delägare och arkitekt på DHK.

Vissa faktorer blev viktiga drivkrafter för alla utrymmen, i synnerhet studiemiljöerna:

  • naturligt ljus
  • ventilation
  • termisk komfort
  • koppling till utemiljön
  • bra akustik

Framtidens lärande

En annan viktig faktor vid utformningen av den nya byggnaden var möjligheten att tillämpa nya, progressiva undervisningsmetoder. Parklands College blandar olika åldersgrupper och/eller ämnen och kan till exempel kombinera engelska, geografi och matte i en och samma lektion för att arbeta med ämnesövergripande frågor. Läraren är inte längre den enda kunskapsbäraren, utan eleverna har tillgång till en mängd olika typer av information. Men hur kan läraren bidra till att sprida kunskap under sådana förhållanden?

– Parklands College försöker att undvika ”korvstoppning” och fokusera mer på vad de kallar ”globala kunskaper” för att få eleverna att utvecklas intellektuellt. Man vill få barnen att bli ansvarsfulla medborgare genom att använda sig av kreativitet, samarbete, kritiskt tänkande och effektiv kommunikation.

Frihängande ljudabsorbenter

Idén med kombinations- och samarbetslärande kräver ganska stora ytor, där det kan vara svårt att kontrollera ljudnivån. På grund av de termiska kraven gick det inte heller att använda traditionella akustiktak. Takets betongyta behövde vara exponerad, för att värmen ska kunna ledas bort på sommaren och hållas kvar på vintern.

– Men man kan inte lära sig något om man inte hör ordentligt. Vi behövde en akustiklösning där 50 procent av betongen förblev exponerad. Valet föll på Ecophons frihängande ”Solo”-absorbenter monterade i bärverk för lärmiljöerna och bafflar i de större, öppna ytorna, berättar Sarah Patterson.

Ecophon Solo™ Baffle användes i de stora, öppna utrymmena.

Absorbenter med inbyggda skärmar

Men allt ljud absorberas inte av taket, utan även väggarna spelar en viktig roll. Tack vare utformningen med avskilda rum i anslutning till samarbetsrummen, ville Sarah emellertid ha så mycket transparens som möjligt.

– Lärarna måste kunna hålla koll på eleverna både i klass- och grupprummen. Det krävde en hel del glasytor, vilket leder till eko och efterklang. Vi använde absorbenter med inbyggda TV-skärmar som placerades ut på strategiska ställen i rummet.

Väggabsorbenterna har inbyggda tv-skärmar och är utplacerade på strategiska ställen i rummet.

Därmed samverkar väggpanelerna och de frihängande takpanelerna, så att betongen kan göra sitt jobb med temperaturen samtidigt som man får fördelar som dagsljusinsläpp och visuell översikt.

– Responsen från lärarna har varit positiv. Samarbetet med eleverna fungerar effektivt, eftersom alla kan göra sig hörda utan att behöva höja rösten.
Man har också mätt akustiken för att bekräfta lärarnas uppfattning.

format_quote

Akustiklösningen får eleverna att känna sig lugna och harmoniska på lektionerna, trots intryck från den omgivande miljön. Man är medveten om omgivningen, men den påverkar inte koncentrationsförmågan.

En bättre ljudmiljö med ny teknik

Akustiken är viktig i alla byggnader, men speciellt i en byggnad som används på flera olika sätt.

– Akustiklösningen får eleverna att känna sig lugna och harmoniska på lektionerna, trots intryck från den omgivande miljön, säger Sarah. Man är medveten om omgivningen, men den påverkar inte koncentrationsförmågan.

Enligt Sarah kan dessutom ny teknik och digitalisering bidra till att skapa en bättre ljudmiljö. På Parklands College använder man mycket ny teknik i undervisningen, som till exempel skärmar, datorer och robotutrustning.

– Det gör att elever och lärare kan kommunicera på olika sätt och avstånd utan att behöva höja sina röster. Alla behöver inte trängas på samma ställe i rummet, utan man kan sprida ut sig och ändå höra och förstå varandra.

En plats för liv och rörelse

Byggnadens entré leder rakt in i ett imponerande atrium i stål och glas med högt i tak. Ljus flödar in genom en perforerad aluminiumskärm, vars uppgift är att skydda mot solen. Det första man tänker på, förutom den eleganta lokalens ljusa och luftiga design, är att det måste vara en ganska högljudd plats.

Skolans entré kallas "Grand central".

Det är här man går in och ut, interagerar med varandra och umgås.

– Skolan kallar den ”Grand Central”, eftersom det är här man går in och ut, interagerar med varandra och umgås. Ljudnivån upplevs inte som ett problem. Här är det okej med liv och rörelse, och många tycker det är skönt att kunna smälta in och vara en del av sorlet. Det är en skön känsla att gå från ”Grand Central” till byggnadens lugnare delar. Man märker skillnaden direkt, säger Sarah.

En byggnad som har allt. Ja, Parklands College fick som de ville.

 

Text: Lars Wirtén