Office meeting room with acoustic suspended ceiling

Vad är scorecards för grönt byggande?

Det är en komplicerad process att certifiera en byggnad enligt ett miljöcertifieringssystem (t.ex. LEED eller BREEAM). För att utnyttja alla fördelar med grönt byggande, såsom energibesparingar, lägre driftskostnader, högre effektivitet och bättre arbetsmiljö, är det viktigt med verktyg som underlättar certifieringsprocessen.

Ett sådant verktyg är scorecards för grönt byggande. För att öka chanserna att få med sina produkter i ett grönt byggprojekt kan man förse beställarna med ett ”scorecard” som dokumenterar hållbarheten på flera olika nivåer. Dessa scorecards dokumenterar ett företags arbete med miljöansvar, efterlevnad av bestämmelser och kvalitetssäkring. Men framför allt visar de hur produkterna kan bidra till att ge poäng i olika miljöcertifieringssystem.

Vad bör finnas på ett scorecard?

Ett scorecard utgörs av en checklista med standardiserade punkter fastställda av det aktuella certifieringssystemet (se t.ex. LEEDs scorecard). Punkterna varierar mellan olika certifieringssystem. Vissa scorecards omfattar till exempel aspekter som hälsa och välbefinnande (inomhusluftens kvalitet, akustisk prestanda etc.) samt materialpåverkan och avfallshantering. Vid varje punkt på listan anges hur många poäng som kan erhållas. Principen är enkel: ju högre poäng en produkt ger, desto mer hållbar är den.

Varför ska man använda scorecards?

Den mest uppenbara anledningen är att de underlättar miljöcertifiering av byggprojekt. Men det finns även andra goda skäl för tillverkare att tillhandahålla scorecards. Denna standardiserade och transparenta metod att utvärdera en produkts hållbarhet hjälper beställare att fatta välgrundade beslut när de ska välja produkter och tjänster.
Att använda produkter med scorecards för grönt byggande kan också ses som ett statement. Det visar ett tydligt ställningstagande vad gäller hållbarhet och miljöansvar. Dessutom ökar det chanserna att locka till sig kunder som vill vara en del av den gröna omställningen inom byggbranschen.

Var kan jag hitta Ecophons scorecards?

Klicka på länken nedan för att ladda ned våra scorecards för miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM, WELL och DGNB.

arrow_forward

Scorecards för grönt byggande

 

Text: Douglas MacCutcheon, fil. dr. Global konceptutvecklare Hållbarhet på Saint-Gobain Ecophon

 


Bilden längst upp är från fastighetsbolaget Castellums regionkontor i Stockholm. Byggnaden är certifierad enligt både LEED och WELL Gold. Läs mer i artikeln nedan.