KOSTNADSINDEX - Gå direkt till tabell

Kostnaden för ett undertak beror på ett antal olika variabler som vald produkt, montagesätt, övriga installationer, rummets yta och form o s v. Det är därför omöjligt att ge en exakt uppgift på kostnaden, utan att detta varierar från objekt till objekt. Men för att underlätta för er som användare av undertak har Ecophon tillsammans med Undertaksföreningen, en branschorganisation för undertaksentreprenörer anslutna till Sveriges Byggindustrier, utarbetat ett kostnadsindex som visar de relativa skillnaderna mellan de olika undertaksprodukterna färdigt monterade.

Beräkningarna har gjorts för ett ordinärt rum med måtten 10,2x6 meter och med fackmannamässigt montage och är baserade på "Ackordsprislista – rent ackord" för undertaksmontering 2001, nivellerad för lönehöjningar. Ackordsprislistan är framtagen av Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet.

Basindex är satt till 100 och gäller Ecophon Focus E, 600x600.

Produkter som har ett index överstigande 100 är således dyrare än basprodukten respektive index som är lägre än 100, då är produkten billigare. Antalet indexenheter beskriver den relativa skillnaden.

I tabellen redovisas de olika kostnadsindexen samt vilket montagesätt som används. Beteckningarna hänvisar till Ecophons principskisser som du når genom att klicka på produkt- eller skisslänkarna på kostnadsindexet. Anges inget annat har montaget utförts med Justerbar pendel och med en total konstruktionshöjd om 200 mm.

Vi vill betona att dessa index inte kan användas för att kalkylera kostnaden i olika objekt, utan endast för en relativ jämförelse mellan färdigmonterade tak baserade på Ecophons produkter.