Kostnadsindexet är utarbetat i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Undertaksföreningen.
OBSERVERA att siffrorna inte är kronor per kvadratmeter färdigt tak utan bara ska användas för att se inbördes förhållande mellan olika taksystem.
 
Produkt  Format

 Montagesätt 

Övrigt

 Kostnadsindex 

Gedina A 600x600  M118 Connect Vägglist 83
Gedina E 600x600 M121 Connect Skugglist 98
Focus A 600x600 M01 Connect Vägglist  86
Focus B 600x600 M03 Limning. Endast hela plattor 93
Focus Ds 600x600 M206 Nedpendlat. Connect Vägglist 125
Focus Dg 600x600 M202 Nedpendlat. Connect Skugglist 123
Focus E 600x600 M12 Connect Skugglist 100
Focus F* 600x600 M15 Connect Vägglist, gipsskruv, ej Tändskyddande 111
Focus F* 600x600 M15 Connect Vägglist, gipsskruv, Tändskyddande 117
Master A 600x600 M56 Connect Vägglist 95
Master B 600x600 M113 Limning. Endast hela plattor 106
Master Ds 600x600 M236 Nedpendlat. Connect Vägglist 134
Master E 600x600 M58 Connect Skugglist 114
Master F* 600x600 M52 Connect Vägglist, ej Tändskyddande 123
Master F* 600x600 M52 Connect Vägglist, Tändskyddande 129
Combison Duo A 600x600 M85 Connect Vägglist 134
Super G A 600x600 M55 Connect Vägglist. Ej Connect Tryckstag 108
Hygiene Performance 20 mm 600x600 M253 Vanlig Connect C1 konstruktion. Ej clips 106
Hygiene Performance 40 mm 600x600 M254 Connect C3-bärverk + clipsning 175
Hygiene Protec A 600x600 M265 C3-bärverk 121
Hygiene Meditec A 600x600 M255 Vanlig Connect C1 bärverk konstruktion 92

 * Förtydligande: Montaget avser direkt mot befintlig underlag. Connect Vägglist.