Akustiset ratkaisut terveydenhuoltoon

Terveydenhuollon ääniympäristöä suunniteltaessa tulee huomioida kolme tärkeää tekijää:

1Suunnittele tila toipumiseen – pidä äänitasot matalana

2Varmista, että tilat tukevat kommunikointia – kiinnitä erityistä huomiota puheen selvyyteen

3Varmista, että akustiikkamateriaalit täyttävät hygieniavaatimukset

Kun edellä mainitut tekijät on huomioitu, saavutetaan useita posiviisia vaikutuksia sekä potilaille että hoitajille:

  • Verenpaine laskee
  • Unen laatu paranee
  • Särkylääkkeiden tarve pienenee
  • Kommunikointi paranee
  • Stressitasot laskevat
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Henkilökunnan hyvinvointi, suorituskyky ja työtyytyväisyys paranevat