Akustiset ratkaisut terveydenhuoltoon

Doctor examining her patient


Terveydenhuollon ääniympäristöä suunniteltaessa tulee huomioida kolme tärkeää tekijää:


1. Suunnittele tila toipumiseen – pidä äänitasot matalana

2. Varmista, että tilat tukevat kommunikointia – kiinnitä erityistä huomiota puheen selvyyteen

3. Varmista, että akustiikkamateriaalit täyttävät hygieniavaatimukset

Hyvän akustiikan vaikutukset

Kun edellä mainitut tekijät on huomioitu, saavutetaan useita positiivisia vaikutuksia sekä potilaille että hoitajille:
  • Verenpaine laskee
  • Unen laatu paranee
  • Särkylääkkeiden tarve pienenee
  • Kommunikointi paranee
  • Stressitasot laskevat
  • Potilasturvallisuus paranee
  • Henkilökunnan hyvinvointi, suorituskyky ja työtyytyväisyys paranevat


Kaipaatko lisätietoa terveydenhuollon tilojen akustiikkaratkaisuista?

White acoustic ceiling in psychiatric clinic patient room  with wooden interior details and furniture and a dark green wall

TAYS aikuispsykiatrian T-rakennus

Tampereen keskussairaalan aikuispsykiatrian hoito siirtyi vuoden 2024 alusta yli vuosisadan käytössä olleesta Nokian Pitkäniemen sairaalasta TAYSin uuteen T-rakennukseen, jossa hyvästä ääniympäristöstä huolehtivat Ecophon Hygiene- ja Super G -tuoteperheiden akustiikkalevyt.

White, suspended acoustic ceiling in hospital staff dining room with furniture in white and pastel colours. A large wall decoration featuring big flowers is visible on the right hand wall.

Oulun yliopistollinen sairaala, A-rakennus

OYS 2030 -uudistamisohjelman myötä Oulun Kontinkankaalle rakennetaan vaiheittain kokonaan uusi yliopistollinen sairaala. A-rakennus valmistui 2023 ja potilastyö alkaa rakennuksessa 2024 syksyllä.

Vaasan keskussairaalan H-talossa hyvä akustiikka ja taide-elämykset tukevat toipumista

Bothnia High 5 -allianssin toteuttama Vaasan keskussairaalan H-talo on huippumoderni sairaalarakennus, jossa on panostettu laadukkaisiin tilaratkaisuihin ja paikallisluonnosta ammentaviin taide-elämyksiin. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota myös hyvään ääniympäristöön.

Seinäjoen M-talossa lepää silmä, korva ja mieli

Seinäjoen uudessa psykiatrisessa sairaalassa fyysinen ympäristö on oleellinen osa toipumisprosessia. Taideteokset, luontokuvat, päivärytmiä mukaileva valaistus ja rauhoittava ääniympäristö tukevat niin potilaiden kuin hoitohenkilökunnan hyvinvointia.

Sairaala NOVA, Jyväskylä

Rauhallinen ääniympäristö tekee olon turvallisemmaksi ja nopeuttaa toipumista. Hyvä akustiikka on yksi potilaslähtöisen sairaalasuunnittelun avainasioista.

Tampereen yliopistollinen keskussairaala

Suomi on kansainvälisen sairaalarakentamisen kärkimaa. Taysin etupihahankkeessa rakennettiin kolme uutta sairaalarakennusta, joiden suunnittelussa lähtökohtana oli toimintojen ja potilaskokemuksen kehittäminen.

Löydä oikea tuote tarpeisiisi

Jotta olisi helpompi löytää oikea akustiikkaratkaisu terveydenhuollon tiloihinne, Hygiene™ –tuoteperhe on jaettu viiteen eri tuoteryhmään.

Esittelyssä Hygiene Performance Wall

Hygiene™ –tuoteperheemme uusin tulokas on erityisesti sairaaloihin ja muihin terveydenhuollontiloihin kehitetty seinävaimennuslevy.

Hyvä akustiikka vähentää virheitä leikkaussaleissa

Leikkaussaleissa kommunikaatio ja keskittyminen ovat elintärkeitä. Hvidovren sairaalassa Kööpenhaminassa, Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa korjattiin kahden leikkaussalin akustiikka.

Melu vaikuttaa hoidon laatuun

Satojen tuhansien vuosien kuluessa ovat korvamme sopeutuneet toimimaan täydellisesti ulkona luonnossa. Tänä päivänä useimmat meistä viettävät jopa 90 % ajastamme sisätiloissa, jolloin altistumme monille epäluonnollisille äänille. Tällä on pitkäaikaisia vaikutuksia sekä potilaiden että terveydenhuollon henkilöstön kannalta.

Hyvä akustiikka vähentää uusintakäyntejä sairaalaan 56 %

Sydänvalvontayksikössä tehdyssä rintakivusta kärsiviä potilaita koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että hyvä ääniympäristö vähensi potilaiden tarvetta palata sairaalaan kotiuttamisen jälkeen.

Melun vaimennus vastasyntyneiden osastolla

Uumajan Yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden osaston tilat ovat ääniystävällisempiä pienille keskosvauvoille.

Hyvä akustiikka vähentää lääkityksen tarvetta

Ruotsissa Huddingen yliopistosairaalan sydänvalvontayksikössä tehdyssä rintakivuista kärsiviä potilaita käsittelevä tutkimuksessa havaittiin, että hyvä ääniympäristö laskee potilaiden sykettä ja vähentää lisälääkityksen tarvetta sekä potilaiden tarvetta palata sairaalaan kotiuttamisen jälkeen.

Akustinen suunnitteluopas etäterveydenhoitoon

Tämä opas sisältää nopean ja helppotajuisen johdannon teleterveydenhuollon tilojen – eli tilojen, joissa on video- ja äänilaitteet – tärkeimpiin akustisiin suunnittelunäkökohtiin.

Puhdastila

Osalla Ecophon-tuotteita on ISO 14644-1:2015 sertifikaatin mukainen puhdastilaluokitus.

Vaativa puhdistus

Kattolevyjen puhdistus-, desinfiointi- ja hankausmenetelmiä vaativissa ympäristöissä.

Kemikaalikestävyys

Tietyt Ecophonin tuotteet on suunniteltu kestämään yleisiä pesu- ja desinfiointiaineita.

Kosteudenkesto

Sisäkattovalmistajien on varmistettava, että levyt pystyvät asennettuina kannattelemaan oman painonsa sekä mahdollisen piste-, viiva- tai jakautuneen kuorman.

Leikkaussali akustoivalla alakatolla, sairaala Nova

Leikkaussali Ecophonin ääntä vaimentavalla alakattoratkaisulla, sairaala Nova

Sairaala Nova, Keski-Suomen keskussairaala

Sairaala Nova, Jyväskylä

Potilashuone akustoivalla alakatolla, sairaala Nova

Potilashuone Ecophonin ääntä vaimentavalla alakattoratkaisulla, sairaala Nova