Hållbarhet är mer än ett ord – det är ett gemensamt ansvar när det gäller att värna om människor och miljö, som kräver uppriktigt engagemang och genuin omtanke. Men så behandlas den inte alltid. När hållbarhet i stället används som marknadsföring, för att vilseleda eller för att dölja viktiga fakta förlorar den sin trovärdighet. Det som borde vara vår tids viktigaste rörelse blir i stället tomma ord som gör mer skada än nytta.
 

Ecophon bygger på bättre principer, material och transparens för att göra hållbarheten i vår bransch trovärdig igen. Vi anser att verklig hållbarhet inte har något att dölja. Att arbeta enligt de allra högsta idealen är en naturlig del av vårt löfte ”A sound effect on people”. Och om vi vill att hållbarheten ska vara meningsfull måste den bygga på en ärlig inställning, höga ambitioner och bra intentioner.

Den här sidan, och alla aktiviteter och åtaganden som beskrivs här, visar hur långt vi har kommit hittills. Men vi har fortfarande mycket att göra och därför har vi skapat en lista över de mål som vi siktar på att uppnå på kort och lite längre sikt. Vi bjuder in dig att utforska, jämföra, bedöma och även att ifrågasätta. För att bygga en bättre och hållbar framtid måste vi alla hjälpas åt.

 

Hur vi arbetar med hållbarhet


Ecophon implementerar hållbara arbetsmetoder i all vår verksamhet och hela leverantörskedjan på alla sätt som vi kan. Här följer några av dessa åtgärder och mål. Fler kommer att komma, och när de gör det kommunicerar vi ut dem så snabbt och fullständigt som möjligt.

 

Målet är nettonollutsläpp


Vårt nuvarande hållbarhetsmål för företaget är att inte släppa ut mer koldioxid än som kan absorberas år 2050. Vi är på rätt väg och har många offentligt tillkännagivna mål som verifieras av oberoende part. Dessa mål visar de framsteg vi gör, som exempelvis:

 • Vi har som mål att senast år 2030 uppnå 33 % mindre direkta utsläpp än 2017.*
 • Alla nordiska produktionsanläggningar försörjs med 100 % förnybar el med ursprungsgaranti sedan 2018.
 • Vi har förbundit oss att minska våra egna utsläpp i all verksamhet på alla tänkbara sätt innan vi använder utsläppsrätter för kvarvarande utsläpp.

*Mål för Scope 1+2 fram till 2030: 33 % minskning (med 2017 som referensår)
Mål för Scope 3 fram till 2030: 17 % minskning (med 2017 som referensår)

Integriteten sitter i detaljerna


För Ecophon är fullständig transparens en hörnsten i våra hållbarhetsaktiviteter. Den aktuella praxisen inom branschen saknar meningsfull hållbarhet och i stället ägnar man sig åt greenwashing, vilseledande siffror och meningslösa åtgärder, budskap eller löften. Vi föregår med gott exempel genom att förändra de hållbarhetsstandarder och förväntningar som förekommer i vår bransch.

 • Vi tar fram EPD:er (Environmental Product Declarations) för individuella produkter snarare än för produktfamiljer. Detta förfarande borde användas i hela branschen. Det ger färre möjligheter till greenwashing av sämre produkter som ingår i en produktfamilj med sammantaget bättre siffror.
 • 89 % av de sålda produkterna kommer att ha en egen, produktspecifik EPD senast 2025.
 • Våra EPD:er innehåller alla data från livscykelanalysen – inte bara de delar som ser bäst ut, vilket är en vanlig taktik i branschen.
 • Våra HPD:er (Health Product Declaration) är ett tredjepartsverifierat dokument som inbegriper en fullständig rapport av produktens kemiska ämnen med beståndsdelar ned till 0,01 %. Innehållet jämförs med en prioriteringslista och resultaten är allmänt publika.
 • Våra produkter är certifierade enligt Eurofins Indoor Air Comfort som omfattar alla de strängaste kriterierna och märkningarna för inomhusluftens kvalitet. Certifieringen innebär regelbundna fabriksinspektioner och frekventa produkttester för att säkerställa att samma standard uppfylls batch efter batch.
 • År 2025 ska 85 % av våra produkter omfattas av både HPD och Eurofins Indoor Air Comfort Gold – två certifieringar som uppnår kraven för gröna byggnader.
 • Vi använder endast korrekta och fullständiga hållbarhetsbegrepp och påståenden i vår kommunikation och utmanar felaktig eller vilseledande användning av dem.
 • Alla våra påståenden om vår hållbarhetsprestanda underbyggs av siffror som är enkla att kontrollera och verifierad av oberoende part.

Vill du lära dig mer om vad du kan förvänta dig av en bra EPD? Läs artikeln "5 rekommendationer som hjälper dig att bedöma kvaliteten på en EPD."

Vi använder så lite som möjligt för att göra mer än förväntat


Vi tror på och arbetar för en verkligt cirkulär affärsmodell där vi minskar vår användning av jungfruligt råmaterial, minskar uppkomsten av avfall på alla sätt och vis och undviker deponier om det är möjligt genom återanvändning och återvinning. Vår återvinningsservice SoundCircularity är en service som växer och kontinuerligt utvecklas för att bli bättre.

Vill du läsa mer om SoundCircularity? 

 • Glasullen i våra produkter tillverkas av minst 70 % glas som är återvunnet efter konsumentled.
 • Ecophon har lanserat SoundCircularity Recycling Service i Sverige och har som mål att lansera vår innovativa återvinningstjänst i flera nyckelmarknader till år 2025.
 • Vi siktar på att senast år 2025 ha i genomsnitt 55 % återvunnet innehåll i våra absorbenter.
 • Vi siktar på att senast år 2025 ha minst 30 % återvunnet innehåll i våra plastförpackningar.
 • Vår målsättning är att fram till år 2025 minska det icke återvunna avfallet per producerad enhet med 50 % jämfört med år 2010.

Innovation med ett syfte


Resan mot verklig hållbarhet drivs av innovation. För Ecophon är detta nyckeln till att ta fram arbetsmetoder som begränsar klimatavtrycket från våra nuvarande produkter och aktiviteter. Genom innovation kan vi även möjliggöra nya och mer radikala metoder till förbättring, till exempel i form av nya material, processer eller partnerskap. Båda delar är lika viktiga för att vi ska nå nettonollutsläpp år 2050. 

 • Vår målsättning är att bedriva forskning och utveckling med fullt fokus på hållbara tekniska lösningar och processer senast 2025.
 • Vårt arbete med ekodesign och innovation i utvecklingsprocessen baseras på poängsystem och beräkningsverktyg.
 • Vi har redan etablerat ett innovativt arbete med våra råvaruleverantörer i syfte att utveckla hållbara material som lim, ytskikt, färg med mera. Vi strävar efter att fram till 2025 minska koldioxidavtrycket i vårt befintliga sortiment med i genomsnitt 10 % jämfört med 2019 års nivåer.
 • Vi kommer att erbjuda våra kunder digitala verktyg som hjälper dem att minska sitt avfall i samband med montering. Verktygen kan även simulera koldioxidavtrycket och stödja cirkulära tjänster.
 • Bland våra innovationsmål finns bland annat lösningar för koldioxidbesparingar som minskar utsläppen i större projekt med minst 20 % år 2025.
 • Vår målsättning är att helt fasa ut fossila bränslen på våra produktionsanläggningar fram till år 2025.
 • Vår målsättning är att fram till år 2025 minska vattenutsläppen per producerad enhet med 80 % jämfört med år 2010.

Scorecards för Grönt Byggande

 

Tack vare sina unika egenskaper och sin omfattande och transparenta dokumentation är Ecophons lösningar det optimala valet för akustiktak i gröna byggnader. Våra produkter bidrar på många sätt till en framgångsrik certifiering. All stöddokumentation för bedömning är lättillgänglig i vårt nedladdningscenter.

arrow_forward

BREEAM scorecard

arrow_forward

DGNB scorecard

arrow_forward

LEED scorecard

arrow_forward

WELL scorecard

 

Nedladdningscenter


Full transparens är ett centralt löfte och därför tillhandahåller vi dokument som stödjer våra påståenden. Många av våra deklarationer, bedömningar och certifieringar finns tillgängliga här i nedladdningscentret.


Håll dig uppdaterad


Är du intresserad av vårt hållbarhetsarbete, kunskap och lösningar? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev via nedanstående formulär.

Ecophon skyddar dina personliga uppgifter: Läs mer om hur vi hanterar dessa