Transparent
dokumentation

 
För Ecophon är fullständig transparens en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete. Vi tillhandahåller konsekventa, trovärdiga och verifierbara bedömningar samt rättvis och korrekt rapportering. Vi föregår med gott exempel genom att förbättra de hållbarhetsstandarder och förväntningar som förekommer i vår bransch.
 

Kontrollerbara åtgärder

Ecophons kunder förväntar sig, med rätta, de högsta standarderna för säkerhet och kvalitet från oss. Hållbarhet ska inte vara annorlunda.

Det är därför vi strävar efter fullständig transparens och certifiering av tredje part för alla våra produkter och processer. Vi gör informationen lättillgänglig för våra kunder.

I vårt Nedladdningscenter finner du:

  • EPD:er som täcker 85 % av vår försäljning
  • Lättillgängliga Scorecards för Grönt Byggande; LEED, BREEAM, WELL och DGNB
  • Fullständiga tredjepartscertifierade Material Health certificates (Cradle-to-Cradle)
  • Tredjepartsverifierad minimering av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), dvs föreningar med högt ångtryck och låg vattenlöslighet

Full spårbarhet av EPD:er för de flesta produkter

För maximal noggrannhet, trovärdighet och tillförlitlighet tar vi fram miljövarudeklarationer (EPD:er) för individuella produkter snarare än för produktfamiljer. Vi gör dem också lättillgängliga - se vår fullständiga EPD-lista.

Vad din EPD ska ge dig

En fullständig EPD för varje produkt ger dig en mer exakt och spårbar rapport för att beräkna och bevisa miljöpåverkan.

Vill du veta mer om vad du kan förvänta dig av en bra EPD?

Läs vår artikel med fem rekommendationer som hjälper dig att bedöma kvaliteten på EPD:n.

Ladda ner Scorecards för Grönt Byggande

Se till att din akustiklösning uppfyller kraven för Grönt Byggande. Ladda ner ett Scorecard här.

LEED

BREEAM

WELL

DGNB

 

Tillsammans på väg mot klimatneutral akustik

Vill du få mer djupgående kunskap om EPD:er och Grönt Byggande? Läs våra artiklar nedan.

 

Woman sticking head out of car

Vad man bör förvänta sig av en korrekt EPD

Många leverantörer tar fram EPD:er (Environmental Product Declaration). Men alla är inte likvärdiga. Många tas fram för produktfamiljer snarare än för individuella produkter. Här följer några av våra rekommendationer för vad man bör förvänta sig av en bra EPD.

Jämförelse av EPD:er

EPD:er tillhandahåller en mängd information om en produkts miljöpåverkan, till exempel utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Denna information kan användas för att jämföra olika produkters miljöprestanda och identifiera förbättringsområden inom produktdesign och tillverkningsprocesser.

Ljudabsorbenter handlar om mer än bara akustik

Förr i tiden var det inte särskilt svårt att välja ljudabsorbenter till en byggnad. Man gjorde helt enkelt en avvägning mellan akustisk prestanda, design och budget. Men nu vet vi att varje beståndsdel i en byggnad påverkar miljön såväl inomhus som utomhus. Därför är det viktigt att vi inte bara fokuserar på akustiken, utan dessutom tar hänsyn till produkternas miljöpåverkan.

WELL Building Standard: certifiering med fokus på ljudmiljön

Vi människor tillbringar mer tid än någonsin inomhus. Buller, dålig luftkvalitet, brist på naturligt ljus och begränsad fysisk aktivitet har en negativ inverkan på vår fysiska och mentala hälsa. WELL Building Standard visar hur framtidens byggnader kan utformas för att främja hälsa och välmående hos de människor som vistas i dem.

 

arrow_forward

Återgå till startsidan för Hållbarhet