Exterior of Hyllie Terrass office building in Malmö, Sweden

Hyllie Terrass - Kontorshus med stort intryck men litet avtryck

Ett stenkast från Öresundsbron, två minuter från Hyllie C, ligger en av Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnader. Nybyggda Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan på cirka 17 000 kvadratmeter. I projektet har det använts Focus A Plant och Combison Duo Plant.

Hyllie Terrass är ett av de första pilotprojekten för byggbranschens nya (och tuffaste) hållbarhetscertifiering: Sweden Green Building Councils NollCO2-certifiering. Skanska inledde projektet år 2019, med byggstart 2020.

NollCO2-certifieringen innebär att byggnaden har netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd. Aktörerna bakom projektet har samarbetat nära för att minimera byggnadens klimatavtryck. Därutöver har man certifierat enligt LEED Platinum och WELL.

– Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser, och om vi ska bromsa klimatförändringarna måste hela byggnadssektorn ta stora krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Stefan Andersson, Projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter Malmö.

NollCO2 ställer höga krav på gränsvärden och verifierade beräkningar av olika produkters miljöpåverkan. Klimatkalkyler har legat till grund för i princip alla beslut.

Fastighetsutvecklaren Skanska krävde att projektets leverantörer skulle ta fram egna EPD:er (miljövarudeklarationer) som redovisar olika materials klimat- och miljöpåverkan. Valet föll på leverantörerna med lägst klimatpåverkan.

Ett av materialvalen i projektet är Ecophons ljudabsorberande undertakssystem i glasull. Skanska efterfrågade redan 2019 en redovisning av Ecophons produkters klimatavtryck. Det var en snabb process. Ecophon har sedan länge tredjepartsgranskade och produktspecifika EPD:er för sina akustiksystem.

– Det har varit mycket roligt att få bidra till Hyllie Terrass. Vi hoppas att fler tar efter Skanska och ställer höga krav på EPD:er i byggprojekt, säger Erika Edlund, hållbarhetspecialist på Ecophon Sverige.

Skanska valde också att använda Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity som utsågs till ”Årets cirkulära initiativ” på Återvinningsgalan 2022. Det uppkommer nämligen ofta spill vid installation av ljudabsorbenter, till exempel kantbitar eller utskurna bitar av glasull vid anpassning mot vägg.

format_quote

Vi är mycket stolta över att kunna sätta ribban högt för hållbara och hälsosamma arbetsplatser. Varje minskning av utsläppen räknas och Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity stärkte klimatnyttan i samarbetet, säger Stefan Andersson, Projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter Malmö.

Tidigare har spill av glasull nästan uteslutande gått till deponi. Med Ecophons heltäckande återvinningstjänst blir det i stället material i nya byggprodukter, vilket minskar klimatpåverkan och deponimängder. Användaren får en kalkyl på klimatbesparingen som möjliggör redovisning, utvärdering och uppföljning.

– Även om det är utmanande så lönar det sig att bygga klimatsmart. Företag som flyttar in i ett NollCO2-certifierat kontor kan redovisa minskad klimatpåverkan. Med våra akustiksystem förbättras dessutom ljud- och arbetsmiljön, säger Joakim Freij, konceptutvecklare kontorsmiljöer på Ecophon Sverige.

Responsen från hyresgästerna har hittills varit mycket positiv. Skanska själva flyttade sitt eget Malmökontor till Hyllie Terrass i maj 2023.

Projektet i korthet

  • Kontorshus i Hyllie, Malmö
  • Arkitekt: Cobe
  • Byggherre: Skanska Fastigheter Malmö
  • Entreprenör: Skanska Sverige
  • En av Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnader
  • Hälso- och miljöcertifierad arbetsplats, LEED Platinum och WELL Gold
  • 12 våningar
  • 17 000 kvm
  • 2 minuter från Hyllie C
  • Inflyttning våren 2023
arrow_forward

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

arrow_forward

Läs mer om EPD:er

arrow_forward

Läs mer om SoundCircularity