Den typiska matsalen är en stor öppen yta med högt i tak. Det är många samtal som pågår samtidigt och ett konstant ljud av porslin och bestick. Utan tillräcklig ljudabsorption kommer ljudet att studsa på hårda ytor och skapa ekon som kommer att spridas i alla riktningar. Detta kommer att öka ljudnivåerna dramatiskt och resultera i en väldigt stressig och obehaglig miljö.

Utmaning

  • Förhindra att ljudnivåerna stegras
  • Hindra ljudet från att spridas i alla riktningar och till intilliggande områden

Lösning

  • Använd ett högabsorberande undertak
  • Täck så mycket som möjligt av väggarna med väggabsorbenter
  • Placera matsalar långt bort från områden som är särskilt känsliga för störande buller

Produktrekommendation 

Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet/
Hållbarhet 
Undertaksytskikt
Tak: Master 
Vägg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ FT
Tak: Gedina + Extra Bass 
Vägg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ T
Tak: Gedina
Vägg: Akusto Wall
3 3 Akutex™ T


Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen.