När det är många barn i en förskola blir ljudnivåerna lätt höga. Detta gör det svårt för barnen att höra varandra och för lärare att undervisa och ge instruktioner. Resultatet är ett högt, tröttande och outhärdlig atmosfär där lärare ständigt måste anstränga rösten.

Utmaning

  • Sänka ljudnivåerna
  • Stoppa ljud som studsar mot väggarna, vilket skapar eko

Lösning

  • Använd ljudabsorberande undertak med goda absorberande egenskaper i alla talfrekvenser 
  • Komplettera med väggabsorbenter på minst en vägg, men helst på två intilliggande väggar

Produktrekommendation  

 Produktkombination Total
akustisk
prestanda
Slagtålighet/
Hållbarhet 
Undertaksytskikt
Tak: Master
Vägg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ FT
Tak: Gedina + Extra Bass 
Vägg: Akusto Wall
5 3 Akutex™ T
Tak: Gedina  
Vägg: Akusto Wall
3 3 Akutex™ T

Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen.