Att leka och lära sig mer om världen

När det är många barn i en förskola blir ljudnivåerna lätt höga. Detta gör det svårt för barnen att höra varandra och för lärare att undervisa och ge instruktioner. Resultatet är ett högt, tröttande och outhärdlig atmosfär där lärare ständigt måste anstränga rösten.

Utmaning

  • Sänka ljudnivåerna
  • Stoppa ljud som studsar mot väggarna, vilket skapar eko

Lösning

  • Använd ljudabsorberande undertak med goda absorberande egenskaper i alla talfrekvenser 
  • Komplettera med väggabsorbenter på minst en vägg, men helst på två intilliggande väggar

Produktrekommendation  

 Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet/hållbarhet  Inomhusluftkvalitet Undertaksytskikt
Tak: Master och Vägg: Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ FT
         

Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen. För inomhusluftens kvalitet motsvarar siffran 5 Franska VOC A + och California Emission Regulation standard, och siffran 4 motsvarar Franska VOC A och M1 (Finska Emission Classification of Building Material).