Åtkomlighet – montering och demonterbarhet för Ecophons undertakssystem

Accessibility icon

Ecophon erbjuder undertakssystem med full demonterbarhet, även med dolda bärverkskonstruktioner.

Undertak med många integrationer kräver noggrann planering, design och installation. Tabellen nedan visar minsta höjd för demonterbarhet och minsta totala konstruktionshöjd för varje system.

Accessibility, vertical dimensions, illustration for overall depth of system, M01 Δ =Minsta totala konstruktionshöjd räknat från bjälklaget till underkant absorbenten.

δ Minsta höjd för demonterbarhet, mått som krävs för att montera och demontera enskilda takabsorbenter. Mäts från undersidan av undertaket.

Den minsta totala konstruktionshöjden Δ (tkh) är uppmätt, medan den minsta höjd för demonterbarhet δ (mhd) utvärderas empiriskt. I praktiska termer betyder detta att mätningarna kan variera något beroende på installatörens skicklighet och erfarenhet.

Åtkomlighet och demonterbarhet för Ecophons undertakssystem  

Produkt Min total konstruktionshöjd Δ (mm) Minsta höjd för demonterbarhet δ (mm)
Access A 120 80
Access C 130 90
Access Frieze - -
Advantage A 50-100 120-130
Advantage E 60-110 90-110
Combison Duo A 80-100 220
Combison Duo E 90-110 230
Combison Uno A 50-100 200
Combison Uno Ds 105 40
Combison dB A 100 210
Focus A 50-100 120-130
Focus A XL 40-100 65-100
Focus B 23 -
Focus C 23 -
Focus D/A 50 75
Focus Dg 65-115 30
Focus Dg XL & 1200x1200 65 30-55
Focus Ds 65-105 30-40
Focus DS XL & 1200x1200 55-105 30-50
Focus E 60-110 120-160
Focus E XL 50-110 75-110
Focus Ez 80-130 80
Focus F 20 -
Focus Fixiform - -
Focus Flexiform - -
Focus Frieze 110-160 -
Focus Lp 105 20
Focus SQ 23 -
Gedina A 50-100 120-130
Gedina E 60-110 120-130
Hygiene Advance A 150 150-170
Hygiene Clinic A 50-100 120
Hygiene Clinic E 60-110 120-130
Hygiene Protec Ds 105 30
Hygiene Protec Air A 150 150-170
Hygiene Meditec A 50-100 100-150
Hygiene Meditec E 60-110 110-160
Hygiene Performance A 150 150-170
Hygiene Performance Plus A 150 150-170
Hygiene Performance Ds 105 30
Hygiene Protec A 150 150
Industry Ambit 40 -
Industry Modus  50-100 150-250
Industry RTP 50-100 170-220
Master A 50-100 170-200
Master B 43 -
Master C 43 -
Master Ds 95-140 50
Master E 60-110 170
Master F 40 -
Master Matrix 255 105-180
Master Rigid A 100  120-150
Master Rigid Dp 115  20
Master Rigid E 110  120-170 
Master SQ 43 -
Solo 90
Sombra A 50-100 120
Super G A 150-200 -
Super G B 43 
Super G Plus A 42-305