Avancerad rengörbarhet

Advanced cleanability icon

I krävande miljöer måste akustiktaket tåla avancerad rengöring, desinficering och nötning.

Vissa Ecophon-produkter är utvecklade och testade för mer krävande metoder:

  • Våtrengöring med lågt tryck: Applicera ett lämpligt rengöringsskum eller -gel på ytan, skölj med vatten och torka torrt med en ren, mjuk microfibertrasa (tillverkad av minst 70 % polyester). Torka med lätta cirkelrörelser.
  • Våtrengöring med högt tryck: Vid rengöring av plattor fästa med clips, ställ in trycket på 20–40 bar och håll ett avstånd på minst 0,5 meter mellan munstycket och takytan. Om det krävs ett tryck på 40–100 bar rekommenderar vi att man demonterar plattorna. Lägg dem på en stabil yta och håll ett avstånd på minst 1 meter mellan munstycket och plattorna. I båda fallen ska spridningsvinkeln vara 30°. Vattentemperaturen ska vara 20 °C. Rengör med linjära rörelser. 
  • Ångrengöring: Spruta ånga på panelernas yta genom ett munstycke försett med en mjuk microfibertrasa (tillverkad av minst 70 % polyester). Arbeta med lätta cirkelrörelser.
  • Desinficering med väteperoxidånga: Enligt en testmetod utformad av Bioquelll

Obs! Användningen av clips på baksidan av absorbenterna underlättar rengöring.

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de beskrivna rengöringsmetoderna.

Se alltid till att korrosionsklassen på bärverket är kompatibelt med önskad  rengöringsmetod och rengöringsprodukter.