Renrum

Clean room icon

Alla Ecophon Hygiene™-produkter är klassificerade enligt ISO 14644- 1:2015 (Klassificering av luftens renhet baserat på partikelkoncentration).

Detta görs för att säkerställa att produkterna uppfyller renrumskraven, med avseende på antalet luftburna partiklar (storlekar från 0,1 um till 5 um) uttryckt som en koncentration i luftvolym.

ISO-klass Partikelstorlek
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Klass 1 10 2        
ISO Klass 2 100  24  10 4    
ISO Klass 3 1000  237  102  35  8  
ISO Klass 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Klass 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Klass 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Klass 7       352000 83200  2930 
ISO Klass 8       3520000 832000  29300 
ISO Klass 9       35200000 8320000  293000 

Alla Ecophon Hygiene™-produkter testas dessutom för att säkerställa att de uppfyller kraven i NF S 90-351 (Vårdinrättningar – lokaler med kontrollerad miljö – krav för kontroll av luftburna föroreningar). 

Denna standard definierar flera riskzoner, där zon 4 har högst krav. För att en produkt ska godkännas för användning i en viss riskzon måste den testas för partikelemission enligt ISO 14644-1 (kinetik för partikelsanering och mikrobiologisk luftkontroll).

Definition av riskzones enligt NF S 90-351

Klass, risk Klass, partikelrenhet Kinetic,
partikelsanering
Klass, mikrobiologisk
renhet
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Kinetik för partikelsanering (speciella klasser)

Kinetisk klass för partikelsanering vid 0,5 μm Tid som krävs för frigöring av 90 % (minst)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Partikelsanering beskriver hur snabbt partiklar frigörs efter kontakt med produkten. CP(0,5)5 innebär till exempel att när partiklar med en diameter på 0,5 μm projiceras på produkten frigörs 90 % av dem inom 5 minuter.

Mikrobiologisk luftkontroll

Klass, mikrobiologisk
renhet
Maximal koncentration i antal partiklar
per kubikmeter luft (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Tester görs genom att kontaminera materialet och sedan, efter inkubation, ta prover av luft och yta för att kontrollera att materialet inte tillåter mikrobiell tillväxt. 

Ecophon Hygiene™-produkterna har testats för följande bakterier:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de specifika renrumskraven.