Korrosion

Corrosion icon

Korrosionsnivån i de miljöer som byggnadskonstruktioner exponeras för klassificeras enligt ISO 12944-2.

Alla Ecophons bärverk är utvecklade för att uppfylla kraven för den lägsta nivån (C1). Vissa produkter uppfyller högre krav i standarden (C3 och/eller C4):

  • C1: Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar
  • C3: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar
  • C4: Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar

Produkter i Connect-serien klassificeras enligt ISO 12944-2, efter tester i enlighet med NORDTEST metod NT MAT 003. Här testas produkterna enligt strängare kriterier än ISO 12944-2.

Ecophons bärverk klassificeras dessutom enligt EN 13964:2014 för att säkerställa att de överensstämmer med de olika exponeringsklasserna i denna standard. Mer information finns i Connect-produkternas prestandadeklarationer

Hänvisa alltid till produktbladet för att säkerställa dess kompatibilitet med den korrosionsklass som krävs.

Se alltid till att bärverkens korrosivitetsklass är kompatibel med den rengöringsmetod och de rengöringsprodukter som ska användas för taksystemet.