Euroklasser

 I tabellen nedan hittar du Euroklasser enligt klassificeringsstandard EN 13501-1 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1  

Klassificering baseras på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Euroklasser
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

 Grafen nedan visar relationen mellan brandförloppet och brandklasserna:

Functional demands, Fire safety

  1. Temperatur
  2. Övertändning
  3. Antändning
  4. Tillväxt
  5. Fullt utvecklad
  6. Avtagande
  7. Tid
  8. Euroklasser
  9. Brandmotstånd