Brandsäkerhet i byggnader

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fireDet huvudsakliga syftet med den brandtekniska dimensioneringen av en byggnad är att minimera konsekvenserna av en brand genom att:

 • Förhindra att människor blir skadade
 • Begränsa de materiella och ekonomiska skadeverkningarna

I en brinnande byggnad kan förhållanden snabbt leda till risk för personskador. För säker utrymning av en brinnande byggnad behöver man ta hänsyn till

 • brandgaser
 • sikt
 • värmestrålning
 • temperatur

För att utrymma säkert bör lufttemperaturen i de rum som människor utrymmer genom inte vara högre än 80 °C.

Brandskydd i byggnader

En byggnads totala brandsäkerhet och dess funktion är en komplex fråga, eftersom den omfattar flera områden och hur dessa samverkar med varandra

 • Byggnadens utformning, byggnadsdelar, material, ytskikt och möblering
 • Branddetektorer och brandlarm
 • Utrymningsplaner och utrymningsövningar
 • Brandkårens insatser
 • Släckningsarbete, dels genom automatiska sprinklersystem, dels genom manuellt släckningsarbete, t.ex. av brandkåren

Byggregler och olika typer av standarder omfattar normalt dessa aspekter. Byggreglerna är formulerade på nationell nivå och varierar mellan olika länder. Standarder kan vara antingen  nationella (t ex DIN, BS och ASTM) eller internationella (EN- och ISO-standarder).