Fuktbeständighet

Humidity resistance icon

Undertaksproducenter måste säkerställa att undertaket har tillräcklig hållfasthet för att kunna bära sin egen vikt och eventuellt en extra punktlast när det är installerat. 

Detta är gjort genom att testa böjhållfastheten enligt EN 13964: 2014 (bilaga F för undertak och bilaga J för bafflar) under bestämda förhållanden och klasser enligt tabell 8, EN 13964: 2014.

Prestandan för Ecophon-produkter finns i deras respektive Prestandadeklaration 

Tabell 8, EN 13964:2014

Klass  Villkor
A Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 70 % och varierande temperatur upp till 25°C men utan frätande föroreningar.
B Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 90 % och varierande temperatur upp till 30°C men utan frätande föroreningar.
C Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 95 % och varierande temperatur upp till 30°C och åtföljs av risk för kondens men utan frätande föroreningar.
D Allvarligare än ovan.