Fuktbeständighet

Nedpendlade undertak

Undertaksproducenter måste säkerställa att undertaket har tillräcklig hållfasthet för att kunna bära sin egen vikt och eventuellt en extra punktlast när det är installerat. 

Detta är gjort genom att testa böjhållfastheten enligt EN 13964: 2014 (bilaga F för undertak och bilaga J för bafflar) under bestämda förhållanden och klasser enligt tabell 8, EN 13964: 2014.

Prestandan för Ecophonprodukter finns i deras respektive Prestandadeklaration

Tabell 8, EN 13964:2014

Klass  Villkor
A Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 70 % och varierande temperatur upp till 25°C men utan frätande föroreningar.
B Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 90 % och varierande temperatur upp till 30°C men utan frätande föroreningar.
C Byggnadskomponenter utsatta för varierande relativ fuktighet upp till 95 % och varierande temperatur upp till 30°C och åtföljs av risk för kondens men utan frätande föroreningar.
D Allvarligare än ovan.

 

Stretchtyger

Stabiliteten hos stretchtyger i fuktiga miljöer utvärderas enligt flera testprotokoll som specificeras av Stretched Fabrics-standarden EN 14716:

Dimensionsstabiliteten under inverkan av fukt verifierar lämpligheten för användning av det sträckta tyget i fuktiga atmosfärer, eventuellt laddade med klor. Testet görs enligt EN 14716 (Bilaga C) och mäter tygets töjning (i både varp- och väftriktning, i %) efter exponering för vattenånga i minst en vecka (temperatur 30°C). En prestanda på 0 % indikerar därför att tyget förblir helt stabilt när det utsätts för fukt.

Dimensionsstabiliteten under inverkan av värme verifierar stabiliteten hos det sträckta tyget över tiden. Det är ett accelererat åldringstest, utfört enligt EN 12280-1, som mäter tygets töjning (i både varp- och inslagsriktningar, i %) efter 30 minuters exponering för 60°C. En prestanda på 0 % indikerar därför att tyget förblir stabilt över tid.

Vattenångans transmissionshastighet (WVTR) indikerar massan av vattenånga som överförs genom en kvm tyg på 24 timmar, vid specifika temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Testerna utförs enligt ISO 2528 under de förhållanden B som anges i bilaga B: temperatur 38°C, relativ luftfuktighet 90 %.