Inomhusluftkvalitet

Indoor air quality icon

Idag tillbringar vi mer än 90 % av vår tid inomhus, därför är kvaliteten på inomhusluften något som påverkar oss mycket, både ur hälsosynpunkt men också prestandamässigt.

Kvaliteten på inomhusluften beror på många faktorer, som till exempel ventilationskonstruktion och föroreningar av inomhusluften.

Inomhusluftförorening kan orsakas av partiklar som naturligt frigörs från materialen som används i inredningen. De kallas flyktiga organiska föreningar (VOCs).

Byggnadsmaterial kan vara en betydande källa till VOCs, därför är det av stor vikt att se till att välja produkter med låga utsläpp. Det är också viktigt att se till att det valda materialet inte innehåller några föroreningar som påverkar hälsan och prestandan negativt.

VOC-innehållet i Ecophon-produkter testas av externa laboratorier i enlighet med europeiska bestämmelser. Resultaten från dessa tester visas i våra utsläppscertifieringar.