Mekaniska egenskaper

Mechanical properties icon

Mekaniska egenskaper inklusive lastkapacitet och de allmänna riktlinjerna för både Ecophons bärverk och undertak.

Belastningskapacitet – ljudabsorbenter

Functional demands, Mechanical properties

Grundregeln är att ljudabsorbenterna inte ska belastas. Armaturer, ventilationsdon etc som placeras i akustiktaket ska belasta bärverket enligt tillverkarens rekommendationer eller fästas direkt i bjälklaget.

Ecophons ljudabsorbenter i format 600x600 mm och 1200x600 mm kan emellertid belastas med små laster, typ spotlights. Vikten på plattan måste fördelas jämnt och följa de begränsningar som anges i tabellen nedan:

Format (mm) Tjocklek (mm)  Max hålstorlek (mm)   Max vikt (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

För mer information angående integrationer med laster, se Connect Avlastning.

Belastningskapacitet – frihängande enheter

Ecophon Solo - frihängande enheter, installerade med wire, kan belastas med små extra vikter enligt tabellen nedan. Belastningen på absorbenterna ska fördelas jämt. Sträva efter jämn belastning på upphängningarna. För mer information om integration av laster, se Installationsguider: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 och IG411.

Antal fästpunkter Max  belastning (kg)
3 ≤ 1,5
4 ≤ 2,0
6 / 8 ≤ 4,0
  • Absorbent med 3 infästningspunkter: Circle 
  • Absorbent med 4 infästningspunkter: Square, Freedomabsorbent (längd ≤ 1200mm)           
  • Absorbent med 6 infästningspunkter: Rectangle med storlek 1800x1200, 2400x600, 2400x1200, Freedomabsorbent (längd > 1200mm)
  • Absorbent med 8 infästningspunkter: Rectangle med storlek 3000x1200

Belastningskapacitet - bärverk

Alla Ecophon-bärverkssystem har testats för att uppfylla kraven i EN 13964:2014 (tabell 6) för att säkerställa deras belastningskapacitet och deras förmåga att motstå nedböjning.

Belastningskapaciteten för varje Connect-produkt deklareras i Prestandadeklarationen  och på förpackningsetiketten.