Mögel- och bakterieresistens

Mould and bacteria resistance icon

Ecophons produkter testas för att säkerställa att de inte utgör någon naturlig grogrund för mögel och bakterier.

Genom att hålla undertakets miljö ren och ha ett kontrollerat klimat under den kritiska luftfuktigheten och temperaturen minskas risken för dessa mikroorganismer avsevärt. Tester har utförts på Ecophon-absorbenter enligt ISO 846: 1997-metoderna A (svamptillväxt) och C (bakterier):

ISO 846, metod A

  • Paecilomyces variotii
  • Penicillium funiculosum
  • Aspergillus niger
  • Gliocladium virens
  • Chaetomium globosum

ISO 846, metod C

  • Pseudomonas aeruginosa

ISO 846-standarden klassificerar material från klass 0 (ingen tillväxt av mikroorganismer) till klass 5 (kraftig tillväxt av mikroorganismer). Alla Ecophon Hygiene™-produkter har klass 0 eller 1.

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de specifika krav på mögel- och bakterieresistens.