Åtkomlighet - hur man monterar och demonterar Ecophons undertaksystem

 

 

Nedan hittar du information om montering och demonteringsmöjligheter för Ecophons undertakssystem samt vad man ska tänka på innan man sätter igång.

Längst ner på sidan finns en tabell med värden för minsta totala konstruktionshöjd, tkh samt minsta höjd för demonterbarhet för Ecophons produkter.

 
       

Planera för maximal åtkomlighet

I Ecophons sortiment finns undertakssystem som erbjuder full demonterbarhet även med dolda bärverkskonstruktioner. Däremot kan demonterbarheten begränsas på enskilda takabsorbenter på grund av:

  • kanalisation
  • ventilationsdon
  • belysningsinstallationer

Detta kan reduceras genom en grundläggande planering av takets utformning och genom att följa denna plan genom hela monteringsarbetet.

För frekvent åtkomlighet

I vissa fall har man behov av frekvent åtkomst till utrymmet ovanför undertaket. Vi rekommenderar då att man använder:

  • Fällbara takelement (Ecophon Access). Dessa system ger också full åtkomlighet utan några tvärgående profiler.
  • Inspektionsluckor (Connect Inspektionslucka). Dessa kan integreras i undertaket, där man ofta behöver tillgång till utrymmet ovanför t.ex. under avstängningsventiler.

Tillgängligt utrymme för installationer

För varje system anges minsta totala konstruktionshöjd (tkh) och minsta höjd för demonterbarhet. Dessa mått anges även som Δ (tkh) respektive δ (minsta höjd för demonterbarhet). Hitta de respektive måtten på de olika Ecophon taksystemen i tabellen nedan.

       
Accessibility, vertical dimensions, illustration for overall depth of system, M01
 

Δ

Minsta totala konstruktionshöjd räknat från bjälklaget till underkant absorbenten

  δ

Minsta höjd för demonterbarhet, mått som krävs för att montera och demontera enskilda takabsorbenter. Mäts från undersidan av undertaket.

       

Värdet för minsta totala konstruktionshöjd, Δ tkh, mäts, medan minsta höjd för demonterbarhet δ fastställs erfarenhetsmässigt. I praktiken innebär detta att måtten kan variera en aning beroende på färdighet och erfarenhet.

 

OBSERVERA

För att undvika nedsmutsning av akustiktaket vid demontering och service bör alltid rena bomullshandskar användas
- Undvik att lägga upp takplattor i mellantaksutrymmet eftersom de kan bli skadade av skarpa profilkanter och dylikt

 

Åtkomlighet och demonterbarhet för Ecophons undertakssystem  

Åtkomlighet Undertakssystem Minsta totala konstruktionshöjd
Δ (mm)
Minsta höjd för demonterbarhet
 δ (mm)
Enkel att 
demontera, 
fullständig 
åtkomlighet
Access A 120 80
Access C 130 90
Master Matrix 255 105-180

Enkel att demontera

Focus A 50-100 120-130
Focus Dg 65-115 30
Focus Ds 105 30
Focus E 60-110 120-160
Focus Lp 120 20
Master A 50-100 170-200
Master Ds 95-140 50
Master E 60-110 170
Gedina A 50-100 120-130
Gedina E 60-110 120-130
Advantage A 50-100 100-130
Advantage E 60-110 90-120
Sombra A 50-100 130-170
Sombra Ds 105 30
Hygiene Clinic A 50-100 120
Hygiene Clinic E 60-110 90
Hygiene Labotec Ds 105 30
Demonterbar Focus A XL  40-100  65-100
Focus Dg XL och 1200x1200  65 30-55 
Focus Ds XL och 1200x1200 55-105   30-50
Focus E XL 50-110  75-110 
Combison Uno A 50-100  200 
Combison Uno Ds 105  40 
Combison Duo A 80-100  220 
Combison Duo E 90-110  230 
Hygiene Meditec A 50-100  100-150 
Hygiene Meditec E 60-110  110-160 
Hygiene Foodtec A 50-100  150-170 
Hygiene Protec A 50-100  150 
Hygiene Performance A 50-100  150-170 
Hygiene Advance A 50-100  150-170 
Hygiene LabotecAir A  50-100 150-170 
Super G 150-200  200-250 
Industry Modus 50-100  150-250 
SLCOMF Ceiling A 140  170-230 
Master Rigid A 100  120-170 
Master Ridig E 110  120-170 
Master Rigid Dp 115  20 
Solo 120-500 
Ej demonterbar Focus B 23
Focus C 23
Focus F 20 
Focus SQ 23 
Focus Flexifrom
Focus Fixiform
Focus Frieze 110-160 
Access Friexe
Master B 43 
Master C 43 
Master F 40 
Master SQ 23 
Super G B 43 
Super G Plus 42-305 
Industry Ambit 40 
 

 

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn