CE-märkning

EU-flagBakgrunden till CE-märkningen finns i Byggproduktdirektivet och i tekniska standarder. Den tillämpande standarden för undertak och undertaksprodukter är "EN 13964: Suspended ceilings – requirements and test methods". Standarden täcker alla typer av produkter och material som kan finnas i ett undertak, såsom gipsplattor, metallkassetter, träpaneler och mineralull.
Bärverk och montagetillbehör bedöms också. Detta betyder att alla tillverkare på den europeiska marknaden måste rätta sig efter samma standard, vilket leder till harmoniserande rapportering av olika produktegenskaper, och därigenom förenkling för konsulter, arkitekter, inköpare och montörer vid jämförelse av olika tak.
 
Omfattande – täcker flera tekniska områden
De viktigaste egenskaperna att deklarera i CE-märkningen är:
  • Brandsäkerhet
  • Mekaniska egenskaper (draghållfasthet och belastningskapacitet
  • Korrosion
  • Akustiska egenskaper (ljudabsorption och ljudisolering)
  • Emissioner (utsläpp av farliga substanser)
CE, Conformité EuropéenStandarden specificerar vilka testmetoder som ska användas, hur resultaten ska tolkas och vilka klassificeringar som kan användas. De flesta testmetoderna, såsom mätning av ljudabsorption, är inkluderade i andra standarder, som tillämpas vid många olika typer av byggprodukter och inte bara till undertak.
Kraven i standarden kan tillämpas både på enstaka produkter eller kompletta taksystem men alla kravspecifikationer kan inte tillämpas för alla produkter. En enskild bärverksprofil (t.ex. Connect T24) kan inte CE-märkas avseende ljudabsorption. De relevanta kravspecifikationerna för metallprofiler är mekaniska egenskaper, korrosion och brandsäkerhet.

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Prestandadeklarationer

Ladda ner Prestandadeklarationer enligt den nya byggproduktförordningen (CPR).

Ladda ner

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn