Inomhusluftkvalitet

Indoor air quality symbol

Idag tillbringar vi mer än 90 % av vår tid inomhus, därför är kvaliteten på inomhusluften något som påverkar oss mycket, både ur hälsosynpunkt men också prestandamässigt.

 
 

Kvaliteten på inomhusluften beror på många faktorer, som till exempel ventilationskonstruktion och föroreningar av inomhusluften.

Inomhusluftförorening kan orsakas av partiklar som naturligt frigörs från materialen som används i inredningen. De kallas flyktiga organiska föreningar (VOCs).

Byggnadsmaterial kan vara en betydande källa till VOCs, därför är det av stor vikt att se till att välja produkter med låga utsläpp. Det är också viktigt att se till att det valda materialet inte innehåller några föroreningar som påverkar hälsan och prestandan negativt.

VOC-innehållet i Ecophon-produkter testas av externa laboratorier i enlighet med europeiska bestämmelser. Resultaten från dessa tester visas i våra utsläppscertifieringar.

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn