Ecophon - A Sound Effect On People / Om Ecophon / Slagtålighet – tre klasser

Slagtålighet – tre klasser

Slagtålighet enligt: EN 13964:2004

Foot ball shot, Class 1A Volley ball players, Class 2A Basket ball players

För att taket ska klassificeras enligt standarden krävs det att dess hållfasthet, funktion och säkerhet inte blivit negativt påverkad av testet och att dess utseende inte har förändrats i allt för stor utsträckning. Det testade taket bedöms visuellt. 
Ecophon har system för undertak och väggabsorbenter i alla tre klasserna för att kunna tillgodose de specifika krav som finns i olika situationer.
  • Taksystem i klass 1A ska användas i multisporthallar eller sporthallar där tuffa bollsporter som t.ex. handboll och tennis utövas. (Super G Plus)
  • Taksystem i klass 2A rekommenderas i gymnastiksalar och andra lokaler där mindre tuffa bollsporter spelas, så som volleyboll och innebandy. (Super G)
  • Taksystem i klass 2A och 3A är lämpliga för alla situationer och lokaler där det krävs ett slagtåligt tak, t.ex. i skolkorridorer och förskoleverksamhet. (Super G)

 

Klass Träffhastighet (m/s)
1A
16,5 +/- 0,8
2A
8,0 +/- 0,5
3A
4,0 +/- 0,5
 
Absorbenter som är placerade bakom mål och liknande, där det är stor risk för frekvent och ibland extrem mekanisk påverkan, bör skyddas av nät, träribbor eller dylikt.
Observera att våra taksystem och system för väggabsorbenter alltid måste skyddas mot slag från hårda och vassa föremål. Ett sätt att åstadkomma detta är att alltid placera absorbenterna utanför den s.k. vistelsezonen.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn