Miljöpåverkan

Environmental impact symbol  

För att få en transparent och vetenskaplig bild av en produkts miljöpåverkan kan en LCA (Livscykelanalys) utföras

En LCA tar hänsyn till varje steg i produktens liv, från skörden av råvaror till produktion och livslängd. 

     

Livscykelanalyser av Ecophon produkter sker i linje med ISO 14040 och ger en helt transparent överblick över vår miljöpåverkan.

EPD (miljövarudeklaration)

Resultat från en produkts livscykelanalys kan bearbetas och presenteras på ett standardiserat sätt i dokument som kallas miljövarudeklarationer (EPD). 

En EPD är en miljövarudeklaration av typ III, vilket innebär att den alltid måste revideras och certifieras av en tredje part. Ecophons EPD görs i enlighet med ISO 14025 och EN 15804. Verifieringen från tredje part utförs av det svenska miljöinstitutet IVL.

EPD:er för våra produktfamiljer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn