Miljöpåverkan

Environmental impact symbol  

Tillverkning av produkter har alltid en miljöpåverkan på något sätt. Här kan du läsa mer om hur Ecophon arbetar kontinuerligt med att minska denna. 

 
       

Livscykelanalys och tredjepartscertifiering

För att vara transparent använder Ecophon livscykelanalys (LCA) och tredjepart verifierade miljövarudeklarationer (EPD).

I våra EPD´r  för produktfamiljer kan du läsa om påverkan från våra produkter. Vi beräknar miljöpåverkan från råvara (vaggan) till slutet av produkternas livslängd (graven).

EPD´r visar att den största påverkan kommer från tillverkning av produkter. Det är därför vi har miljömässiga mål för att minska energiförbrukningen och öka andelen förnybar energi i våra fabriker.


Minska koldioxidavtryck

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför. Vi måste alla vara medvetna om vår påverkan på klimatet och minska våra koldioxidutsläpp.

En av Ecophons främsta prioriteringar är att minska koldioxidutsläppen från våra produkter och därför vi har valt att deklarera detta värde för varje produkt under tekniska egenskaper.

De deklarerade koldioxidutsläppen visar våra produkters påverkan under hela livscykeln och genom att välja produkter med mindre koldioxidavtryck minskar påverkan från byggnaden.


Återvunnet glas och växtbaserat bindemedel

Ecophons absorbenter finns i 3:e generationens glasull, som är en en kombination av minst 70 % återvunnet glas i glasullen och ett förnyelsebart växtbaserat bindemedel.  

Vi har minskat beroendet av olja och kan sedan 2015 erbjuda ett brett produktsortiment med växtbaserat bindemedel i stället.

Vi har också utvecklat ett retursystem för att ta tillbaka spill och absorbenter gjorda av 3:e generationens glasull. Projektet befinner sig i projektfas, mer information finns under Miljö på vår hemsida.

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn