Ecophon - A Sound Effect On People / Om Ecophon / Mögel- och bakterieresistens

Mögel- och bakterieresistens

Ecophons produkter testas för att säkerställa att de inte utgör någon naturlig grogrund för mögel och bakterier.

Genom att hålla undertakets miljö ren och ha ett kontrollerat klimat under den kritiska luftfuktigheten och temperaturen minskas risken för dessa mikroorganismer avsevärt. Tester har utförts på Ecophon-absorbenter enligt ISO 846: 1997-metoderna A (svamptillväxt) och C (bakterier):

 ISO 846, metod A

  • Paecilomyces variotii
  • Penicillium funiculosum
  • Aspergillus niger
  • Gliocladium virens
  • Chaetomium globosum

ISO 846, metod C

  • Pseudomonas aeruginosa

ISO 846-standarden klassificerar material från klass 0 (ingen tillväxt av mikroorganismer) till klass 5 (kraftig tillväxt av mikroorganismer). Alla Ecophon Hygiene™-produkter har klass 0 eller 1.

Kontrollera alltid produktens produktdatablad för att säkerställa dess kompatibilitet med de specifika krav på mögel- och bakterieresistens.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Funktionskrav

Läs mer om produktegenskaper och prestanda för Ecophonprodukter.

Läs mer

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn