Krav på brandsäkerhet för undertak

Fire safety icon

Brandkraven på undertak varierar med lokaltyp, men är även beroende av vilken typ av byggnad som lokalerna ska inrymmas i.

Detaljerade krav finns i de nationella byggförordningarna . Två allmänna krav kan dock identifieras som avgörande för undertak i de tidiga stadierna av brand, och de bör betraktas som "obligatoriska" i samtliga lokaler:

Undertak skall inte snabbt utveckla stora mängder värme eller brandgas 
Detta uppfylls med hjälp av ett tak bestående av material och ytskikt som överensstämmer med lägst Euroclass B-s1, d0.

  • Undertak får inte falla ned i brandens tidiga skede när utrymning och räddningsoperationer fortfarande kan utföras.
    För att uppfylla detta krav bör undertaket kunna motstå en värmeexponering på ca. 300 ° C. (Värmestrålningen från ett brandgaslager med en temperatur på 300 ° C motsvarar ungefär vad en fullt utrustad brandman tål.) 

Läs mer om brandsäkerhet i byggnader.

Brandprovning och klassificering av produkter

Reaktion på brandprovning

Brandprovningsmetoder är generellt anpassade för att simulera de olika faserna i en brand. Alltså innebär provning av ytbeklädnader att man använder sig av en brandkälla som representerar antändnings- och tillväxtfasen av en brand. Dessa provningar gäller "materialklasser" och avsikten är att utröna hur produkterna och materialen bidrar till brandens tidiga skede vad gäller:

  • Antändning
  • Flamspridning
  • Värmeutveckling
  • Rökutveckling
  • Förekomst av nedfall av brinnande droppar och material

Normalt utförs provningar för materialklass i liten och mellanstor skala.

Läs mer om: Brandbeständighetstester

Europeisk brandklassning - Euroklass

Brandprovningsmetoder för undertak i Europa är baserade på Euroklass, EN 13501-1.

Totalt är det 39 klasser uppdelade i 7 huvudgrupper; A1, A2, B, C, D, E och F där A1 är den högsta och F är oklassificerade produkter och material.

De flesta av huvudgrupperna innehåller också tilläggsklasser gällande rökutveckling och förekomst av nedfall av brinnande droppar/material.

Klasserna för rökutveckling är : s1, s2 och s3, där s1 är bäst.

Klasserna för nedfall av brinnande droppar och material ärd0, d1 och d2, där d0 är bäst.  

Functional demands, Fire safety

1 = Huvudgrupp

2 = Rökutveckling

3 = Förekomst av nedfall av brinnande droppar/material

 

IMO-certifiering

IMO-certifieringen beviljas av International Maritime Organization, en FN-specialorganisation som ansvarar för regelverket för sjöfart, vilket inkluderar sjösäkerhet.

Takprodukter som klarar IMO-certifieringen uppfyller tillämpliga brandstandarder (direktiv) som fastställts av organisationen. Certifieringen är uppdelad i två moduler: modul B (Typprovning), som motsvarar produktprovning utförd av ett anmält organ, och modul D, som motsvarar kvalitetssäkring av produktionen.