Krav på brandsäkerhet för undertak

Brandkraven på undertak varierar med lokaltyp, men är även beroende av vilken typ av byggnad som lokalerna ska inrymmas i.

Detaljerade krav finns i de nationella byggförordningarna . Två allmänna krav kan dock identifieras som avgörande för undertak i de tidiga stadierna av brand, och de bör betraktas som "obligatoriska" i samtliga lokaler:

 1. Undertak skall inte snabbt utveckla stora mängder värme eller brandgas 
  Detta uppfylls med hjälp av ett tak bestående av material och ytskikt som överensstämmer med lägst Euroclass B-s1, d0.

 2. Undertak får inte falla ned i brandens tidiga skede när utrymning och räddningsoperationer fortfarande kan utföras.
  För att uppfylla detta krav bör undertaket kunna motstå en värmeexponering på ca. 300 ° C. (Värmestrålningen från ett brandgaslager med en temperatur på 300 ° C motsvarar ungefär vad en fullt utrustad brandman tål.) 

Läs mer om brandsäkerhet i byggnader.

Brandprovning och klassificering av produkter

Reaktion på brandprovning

Brandprovningsmetoder är generellt anpassade för att simulera de olika faserna i en brand. Alltså innebär provning av ytbeklädnader att man använder sig av en brandkälla som representerar antändnings- och tillväxtfasen av en brand. Dessa provningar gäller "materialklasser" och avsikten är att utröna hur produkterna och materialen bidrar till brandens tidiga skede vad gäller:

 • Antändning
 • Flamspridning
 • Värmeutveckling
 • Rökutveckling
 • Förekomst av nedfall av brinnande droppar och material

Normalt utförs provningar för materialklass i liten och mellanstor skala.

Läs mer om: Brandbeständighetstester

Europeisk brandklassning - Euroklass

Brandprovningsmetoder för undertak i Europa är baserade på Euroklass, EN 13501-1.

Totalt är det 39 klasser uppdelade i 7 huvudgrupper; A1, A2, B, C, D, E och F där A1 är den högsta och F är oklassificerade produkter och material.

De flesta av huvudgrupperna innehåller också tilläggsklasser gällande rökutveckling och förekomst av nedfall av brinnande droppar/material.

Klasserna för rökutveckling är : s1, s2 och s3, där s1 är bäst.

Klasserna för nedfall av brinnande droppar och material ärd0, d1 och d2, där d0 är bäst.  

Functional demands, Fire safety

1 = Huvudgrupp

2 = Rökutveckling

3 = Förekomst av nedfall av brinnande droppar/material