Låt alla höra det
som är viktigt

 
Ecophon tror på utbildningens kraft när det gäller att förändra världen. Vi är lika starkt övertygade om att förmågan att förhindra störande, onödigt buller i skolmiljön är en förutsättning för detta. Att inga framtidsdrömmar borde få äventyras av en missförstådd mening och inga behov hållas tillbaka på grund av bakgrundsbuller. I skolan bör allt vara lika viktigt för alla. Med Ecophon ser du till att allt når fram.
 
Gå till avsnitt
arrow_forwardAkustikproblem i skolor arrow_forwardFörbättra akustiken i skolor arrow_forwardAkustiklösningar och -produkter för skolor arrow_forwardFå inspiration arrow_forwardKontakta oss

Education Video

Frigör den fulla potentialen i undervisningen

Tänk om vi kunde höja elevernas provresultat. Eller göra det lättare för dem att samarbeta och uttrycka sina åsikter. Eller snabba på deras förmåga att lösa komplexa uppgifter. Alla sådana förbättringar har visat sig vara möjliga bara genom att optimera akustiken i undervisningsmiljön.

 

Akustikproblem i undervisningen

Störande ljud i våra undervisningslokaler begränsar oss mer än vi tidigare har trott. Forskningssammanställning tar upp många av de negativa effekterna – och lösningar för att ta itu med dem.

 

Hör med egna öron


Erfarenhet är den bästa läraren. Hör med egna öron hur det låter i ett klassrum med och utan ljudabsorption, med hjälp av vår ljudsimulator. 

arrow_forward

Läs rapporten

Förbättra akustiken i skolor

Dålig akustik i skolor försämrar elevernas inlärning och skapar stress. De mest sårbara barnen drabbas värst. Om de höga ljudnivåerna i skolan inte åtgärdas leder de till ökad ojämlikhet mellan barnen, hörselnedsättningar och hälsomässiga konsekvenser.

 

En mer rättvis start

 • Känsliga elever påverkas mest av buller
 • Elever med särskilda behov får avsevärt sämre provresultat i bullriga miljöer
 • Det finns sannolikt ett antal elever med särskilda undervisningsbehov i alla klassrum
 • Rekommendationer gällande efterklang och bakgrundsljud för elever med särskilda behov gynnar även övriga elever

Fem sätt att förbättra ljudmiljön i skolan

 • Låt eleverna agera forskare:
  Hjälp dem att själva upptäcka ljudets betydelse 
 • Uppmuntra till respektfull interaktion:
  Mindre ljud som orsakas av eleverna
 • Mät, mät, mät:
  Gör regelbundna ljudmätningar för att åstadkomma förbättringar
 • Prioritera kvalitet:
  Välj absorbenter med absorptionsklass A
 • Skapa lika förutsättningar:
  Utforma klassrum för inlärning under lika förutsättningar

Akustiklösningar och -produkter för skolor

Alla lösningar från Ecophon utgår från insikten att vi klarar oss bättre i ljudmiljöer som imiterar utomhusmiljön. I undervisningsmiljöer är vår målsättning att återskapa de akustiska förhållanden som råder utomhus så att omgivningsbullret kan kontrolleras för optimal taluppfattbarhet.

Smart ljuddesign

Det finns inte två undervisningslokaler som är varandra lika och därför krävs olika tillvägagångssätt beroende på hur rummet är utformat, hur det används och behoven hos de barn som använder det. Vi kallar detta för aktivitetsbaserad akustisk design – ett system som är unikt för Ecophon.

Klicka på de olika rummen nedan för att lära dig mer om de specifika akustiska utmaningarna och lösningarna. Under sektionen Akustiklösningar kan du få mer inspiration och hjälp.

Akusto Wall C Extra Bass

Nytt, unikt väggmonterat system utvecklat för undervisningsmiljöer


Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass är en väggmonterad ljudabsorbent med absorptionsklass A. Den är speciellt utvecklad för klassrum och andra undervisningsmiljöer. Det som gör den unik är att den effektivt absorberar lågfrekventa ljud. Exempel på sådana ljud är ventilation, skrapande stolar, dörrar som stängs, fotsteg, röster och trafikbuller.

Teacher and students in classroom with wall absorbers
Close-up of acoustic wall panel with profile

Egenskaper och fördelar

 • Unik ljudabsorbent med absorptionsklass A för klassrum och andra undervisningsmiljöer
 • Finns i många färgnyanser
 • Välj mellan yta i Texona eller Akutex FT

Super G Plus A

När endast det mest tåliga akustiktaket är gott nog


Höga krav på slagtåligheten behöver inte innebära en dålig ljudmiljö. Ecophon Super G™ har allt som krävs för att förbättra akustiken i idrottshallar, gym och andra miljöer. 

Ecophon Super G™ Plus A har utvecklats för miljöer där det krävs maximal slagtålighet. Systemet har ett robust bärverk bestående av försänkta profiler klassificerade som 1A för stor mekanisk påverkan. 

Se fler produkter

Upptäck alla våra akustiklösningar för utbildningsmiljöer som förbättrar undervisningen, inlärningen och välbefinnandet.

Investera för en bättre framtid

Om vi vill skapa en bättre framtid måste vi skydda den. Därför måste hållbarhet vara en av de centrala principerna i ett utbildningssystem av hög kvalitet – om vi lär ut, delar och arbetar för hållbarhet tillsammans kommer det att gynna oss alla. Bra akustik är ett naturligt inslag i det arbetet och att föregå med gott exempel i skolmiljön är en bra investering som ger avkastning redan i dag samtidigt som den bidrar till en mer hälsosam framtid.

Om vi ska skapa en hållbar framtid krävs det en ärlig strategi, höga ambitioner och goda intentioner. Läs mer om transparens och Ecophons engagemang för hållbar utveckling.

Få inspiration

Lär dig mer

En bra utbildning börjar med bra resurser. I Ecophons kostnadsfria guide för skolor kan du lära dig mer om vikten av att optimera akustiken i utbildningsmiljöer och få råd från våra experter om hur du kan uppnå det i alla undervisningslokaler. Ladda ner ditt exemplar redan idag.

 

Exempel på hur vi bidrar till att optimera akustiken i undervisningslokaler kan ge inspiration till din egen planering och design. Utforska de senaste projekten över hela världen.

Kontakta oss för akustiklösningar till skolor

Ecophon skyddar dina personliga uppgifter: Läs mer om hur vi hanterar dessa